Op Weg Naar Een Lean Cultuur

blog10

Hoe haal je het als ex-CFO in je hoofd om een boek te schrijven? De vraag werd niet luidop gesteld als ik enthousiast vertelde over mijn nieuwe project, maar de mensen dachten het wel. Een boek over lean? Het ongeloof straalde nu pas echt van hun gezichten. Lean gebruik je toch om kosten te besparen en mensen te ontslaan, daar heb je toch geen boek voor nodig? Dat was zo ongeveer de meest gehoorde reactie. En nee, ik had daar geen enkel probleem mee.

Dergelijke opmerkingen, en reken maar dat de mensen hun gedacht hebben gezegd, motiveerden me alleen maar meer om dit boek te schrijven. Het bevestigde ook dat over lean totaal foute opvattingen bestaan. De hoogste tijd om daar iets
aan te doen.

Dit is dan ook geen boek dat geschreven is voor en door experts, helemaal niet. Met dit boek wil ik jou helpen als beslissingsnemer om veel meer voordeel te halen uit lean. Ik maakte zelf voor het eerst kennis met lean als CFO van een bekend mediabedrijf. Een ongelooflijke eyeopener,  op een positieve manier. Lean gaat namelijk over het verbeteren van je
bedrijf in alle opzichten, het verhogen van de kwaliteit van leiderschap, het versterken van het engagement van je mensen. En ja, dat kan ook bij dienstenbedrijven, de focus van dit boek. Ik ben er zelfs zo enthousiast over, dat het mijn missie is geworden om andere beslissingsnemers te helpen.

Ik vertel je in dit boek niet alleen mijn verhaal, maar ook het verhaal van andere ondernemers. Ik geef je een gestructureerde aanpak mee, niet top-down, maar bottom-up. Ik leg de verbinding tussen lean en coachend leiderschap, zodat het werk dat je doet met lean ook een duurzaam karakter krijgt. Met dit boek kun je niet alleen een nieuwe cultuur in je organisatie introduceren, maar ook verankeren. Ik ben ervan overtuigd dat je met lean een blijvend concurrentieel voordeel kunt opbouwen. En daarmee verzeker je je van een succesvolle toekomst.

Bij volgende ontmoetingen zal ik mensen laten weten dat mijn boek is gepubliceerd. Dat mijn voorstelling en aanpak van lean bedrijven en organisaties wel degelijk kunnen helpen om duurzaam te veranderen. Wat zal er dan van mijn gezicht af te lezen zijn? Dat ik daar heel erg fier op ben.